Nordnet 10/09/10
Nordnet påskyndar kundflykten

Kundflykten från Gammelbanken till modernare alternativ fortsätter – påhejad
av Nordnets filmer Tårtan, Golfbollen och Snorkråkan som går i TV4 under
hösten.

Föregående jobb >> << Nästa jobb