Guldäggget 2008

2008-04-04

Vi tog hem guldägget i designkategorin med kampanjen ”Nio scener, minst” för kunden Stockholm International Jazz & Blues Festival. I kampanjen illustrerades, med hjälp av utspridda affischer på bland annat trappor och skåp, att festivalen geografiskt flyttat från Skeppsholmen och spritt sig till nio scener i Stockholm. Hurra!

All news