Dubbelguldnyckeln.

2014-03-21

Guldnyckeln är tävling som premierar landets bästa DM-kampanjer. På årets gala vann vi tillsammans med Jernhusen Media guld för kampanjen The Media is the Messege. Och Sedir Ajeenah blev också utnämnd till årets copywriter för arbetet med samma kampanj. Så här löd sammanfattningen: Jernhusen Media äger några av Sveriges mest attraktiva medieytor. Men få reklam- och mediebyråer känner till dem. Vårt uppdrag var att öka kännedomen och samtidigt berätta att tågstationer är en effektiv kommunikationsplats. Vi bestämde oss för att bevisa slagkraften i vårt egna media genom ett experiment. Kan vi rikta ett meddelande i våra egna kanaler till en enstaka individ och förlita oss på att budskapet kommer nå fram, helt utan annan annonsering eller direktreklam? För om vi själva inte använder vårt media för att kommunicera, varför ska någon annan göra det? När kampanjen var över hade 21 av 30 byråer hört av sig. Under 2013 ökade Jernhusen Media sina intäkter med 33% och i december, årets tuffaste månad, hade man dubbelt så många kunder jämfört med samma månad föregående år. Och juryn motiverade så här: När man tänker stort, kan man tänka tvärtom. Och då är det helt riktigt med oriktad, riktad reklam. För hela tanken är ju att budskapet kan missa dig, men träffa ändå. Garbergs Malmö tog också hem sitt första silver för stöldskyddsföretaget MW Security.

All news