Bilpsykologen

Uppdragsgivare

MECA

Disciplin

Kontor

Malmö

MECA är hela Sveriges mest förstående bilexpert. Som förstår att det inte alls var meningen att låta oljelampan lysa så länge utan att fylla på olja. Som förstår att inte alla förstår när fläktremmen behöver bytas. Bilpsykologen är en fortsättning på kommunikationskonceptet ”Vi förstår bilar. Vi förstår dig.” som sjösattes under 2018. Nu rullar våra nya fina filmer i en social kanal nära dig.

Tycker du om det du ser?
Hör av dig!