Den har jag

Uppdragsgivare

Malmö Konstmuseum

Disciplin

Kontor

Malmö

Vi fick i uppdrag att kommunicera att det äntligen finns en utställning över det som tillhör Malmö stads konstskatt. Vi fick även i uppdrag att ta fram det grafiska manéret på Samlingens alla trycksaker.

”Staten, det är jag.” påstås det att Ludvid XIV har sagt, ”kommunen, det är vi.”, säger vi. Därför ville vi lyfta att vi Malmöbor har massor av fina, spännande och oväntade konstverk i vår gemensamma samling, som nu går att beskåda på Malmö Konstmuseum.

Tycker du om det du ser?
Hör av dig!