100 gamla grejer mot 100 nya idéer

Försäkringskassan

2010

Att det tycks och skrivs mycket om Försäkringskassan har väl inte undgått någon.

Nu tar Försäkringskassan till vara på tyckandet och efterlyser idéer om hur man kan bli bättre.

För att tacka för hjälpen och samtidigt konkret visa på förändringen byter man idéerna mot

gamla grejer som inte längre behövs på nya Försäkringskassan, men som kanske kan göra någon annan glad.

Vad sägs om till exempel generaldirektör Adriana Lenders gamla portfölj eller originalfotot på Hoahoa?

Show all Communication