Som sagt, lågt.

Uppslag i Svenska Dagbladet.

All work