Tänk om världen vore lite lägre

Glocalnet

2007

Om fler saker vore lika låga som Glocalnet (24 Mbit bredband för 249 kr/mån!) skulle fler nå dit dom vill. En klokskap tonsatt av Magnus Frykberg.