Checka-in på Jernhusen

Just nu bygger Jernhusen en ny pendeltågsstation mittemot Stockholms Centralstation. I sedvanlig ordning sätter vi upp vepor på byggplanken för att informera huvudstadens resenärer.

All work