Jäsicken hvilket oväsen.

I över 100 år har järnvägsbyggare Nils Ericson stått utanför Centralstationens huvudingång. Från sin sockel har han sett både det ena och det andra, men aldrig en så stökig och bullrig ombyggnad som den Jernhusen just nu genomför.

All work