Jernhusen bjuder på tjuvkikning

Jernhusen

2010

Ombyggnaden av Centralen fortsätter – just nu med en efterlängtad breddning av nedre ankomsthallen. (Suckarnas gång, som många säger...) Alla nyfikna bjuds på tjuvkikning genom små, kittlande titthål. Och alla resenärer bjuds på nya förvaringsboxar, ett nytt SL-Center och annat modernt när första etappen av arbetet invigs hösten 2010.

Show all Communication