Stockholm växer.

Jernhusen

2013

Mittemot Stockholms Centralstation har bygget av en ny pendeltågsstation börjat. Jernhusen har passat på att berätta om det på plats.

Show all Communication