Stockholm växer.

Mittemot Stockholms Centralstation har bygget av en ny pendeltågsstation börjat. Jernhusen har passat på att berätta om det på plats.

All work