Sälj din status för kvinnors rättigheter.

Kvinna till kvinna

2012

Vi vill hjälpa organisationen Kvinna till Kvinna att nå ut till fler. Startskottet blev den här facebookkampanjen - som spreds gratis från kvinna till kvinna. Vi vill också tacka Sticky Beat för deras insatser för att förverkliga kampanjen.

Show all Communication