Även ett företag behöver en bruksanvisning

Den levererades på en lastpall och delades ut till alla anställda på NetOnNet
en höstdag 2010. Syftet är att på ett enkelt sätt visa på kärnan i
företagets själ.

All work