Dofta på NK.

Nordiska Kompaniet

2013

I NK:s skönhetskampanj våren 2013 ligger fokus på parfymer. Grundinsikten är att varje person har flera personligheter och att rätt doft för sammanhanget kan accentuera och framhäva vissa drag. Resultatet är en serie bilder där samma modell i samma pose uttrycker skilda karaktärer för olika dofter. Doftkampanjen är den sista på vårens tema "Nya vägar."

Show all Communication