Flaggor på Nordiska Museet

Nordiska Museet

2012

Flaggor har ett stort symbolvärde och väcker ofta starka känslor.
Det var utgångspunkten när Nordiska Museet öppnade sin utställning om flaggor och deras olika betydelser.
Vi har utvecklat en grafisk idé för hur affischer, kulturtavlor och olika utskick skulle utformas. Lösningen var att förändra den svenska flaggan och anknyta till utställningens grundtema om flaggans symbolvärde och frågan om vad den egentligen betyder.

Show all Communication