Nordnet påskyndar kundflykten

Nordnet

2010

Kundflykten från Gammelbanken till modernare alternativ fortsätter – påhejad av Nordnets filmer Tårtan, Golfbollen och Snorkråkan som går i TV4 under hösten.

Show all Communication