Nordnet påskyndar kundflykten

Kundflykten från Gammelbanken till modernare alternativ fortsätter – påhejad av Nordnets filmer Tårtan, Golfbollen och Snorkråkan som går i TV4 under hösten.

All work