Mest vingar för pengarna!

Norwegian

2012

I det löftet sammanfattade vi flygbolaget Norwegians affärsidé att erbjuda lågprisflyg pris till hög kvalitet. Då kändes det också naturligt att börja med att spegla det genom en person som efter livslångt turnerande ställer krav på sitt flygande och väl ändå är landets meste expert på just vingar för pengarna: Mikael Rickfors.

Show all Communication