Foam pulp

Södra

2010

Våren 2010 genomfördes en workshop på en av världens mest ansedda industridesignskolor, Royal Collage of Arts i London. Eleverna fick bekanta sig med materialet PlupFoam och arbeta fram användningsområden för det. Tre arbeten valdes ut, en cykelhjälm, en skiljevägg för öppna konor samt en ersättning för bubbelplast. Här är presentationsfilmer som visualiserar de olika idéerna. På pulplabs.com kan man se hur själva workshopen gick till.

Show all Communication