The Mill

Södra

2007

Om du har kläm på processerna vid papperstillverkning, förmåga att göra rätt val och investeringar vid rätt tidpunkt, kapacitet att korrekt bedöma påståenden om allt från återvinning till skogsbruk, och utnyttjar Södras tjänster PulpServices maximalt, kan Europas mest lönsamma bruk bli ditt. I webbspelet The Mill.

Show all Communication