Hur länge är lagom för dig?

Svenska Spel

2009

Svenska Spel tar hela tiden fram verktyg som hjälper dig att spela lagom. Några av dem handlar om att hålla koll på tiden. Det tar vi fasta på i vårens kampanj. Genom tidsbestämda annonser och Spelklockan för mobilen eller datorn ser vi till att du inte lägger mer tid hos Svenska Spel än du hade tänkt från början.