Vi tycker att spel om pengar ska vara från 18 år

Svenska Spel

2010

Hur inför man en åldersgräns utan att uppfattas som att man hytter med pekpinnen? Om man dessutom är ett statligt bolag? Jo, genom att som Svenska spel stå för sin åsikt, Spel om pengar lämpar sig bäst för dig som fyllt 18 år, samtidigt som man utmanar svenska folket att ventilera sina åsikter om åldersgränser. På www.ålderskompassen.se är det fritt att sätta åldersgränser på alla slags företeelser och delta i byggandet av den ultimata livsstilsguiden. Kampanjen startade med tre filmer producerade av Nådde Hansson på Flodellfilm för vidare uppföljning med annonsering på Internet.

Show all Communication