Kill 'em all

Telenor

2007

De fasta kontorstelefonerna ligger löst till i kampanjen för den mobila kontorstjänsten Telenor One.