Kill 'em all

De fasta kontorstelefonerna ligger löst till i kampanjen för den mobila kontorstjänsten Telenor One.

All work