För alla som inte kommer hem till jul

Stockholms Stadsmission - 14/11/20

Snart åker Stockholm hem för att fira jul med familjen. Men för många som lever i hemlöshet väntar en annan verklighet. I årets

julkampanj från Stockholms Stadsmission skildrar vi kontrasten mellan att vara på väg hem till julen och att bli ensam kvar.