Jernhusen låter centralen prata

Uppdragsgivare

Jernhusen

Disciplin

Stockholms Central har varit tyst sedan invigningen 1861 – men nu får den äntligen höja rösten. Avsändare till de färgglada veporna är Jernhusen som just nu genomför den största förändringen sedan T-banan kom till stan.

Kampanjen utnyttjar plank och andra ytor som uppstår under byggperioden. Ett gratismedium med stort genomslag. Just nu är Centralen på extra gott prathumör runt ett rulltrappsbygge och en grundförstärkning i Stora vänthallen.

Under våren rullar Centralen pratar-kampanjen vidare till stationerna i Göteborg och Malmö som Jernhusen också moderniserar för att möta en ökad efterfrågan på tågresor.

Tycker du om det du ser?
Hör av dig!