Kära hälsningar

Uppdragsgivare

Södra

Disciplin

Pappersmassa som produkt blir intressant först när den används till något. Dess resultat, papperet, omger oss och är en viktig del av våra liv. Därför ägnade vi tio års samarbete åt böcker som hyllat olika slags pappersanvändning och handlat om julpapper, kärleksbrev, parkeringsböter, sandpapper, visitkort och mycket, mycket mer. Eftersom Södra vet exakt vilka deras kunder är, har vi istället för att gå i breda medier lagt pengarna på att ge böckerna högsta möjliga kvalitet, så hög att många av dem prisats i Svensk Bokkonst och finns att beskåda på Kungliga biblioteket.

“Kära hälsningar” kom ut på Alla hjärtans dag och är en bok med 22 omsorgsfullt utvalda kärleksbrev. Kärleksbreven är autentiska och är skrivna av både kända och okända personer. Henrik VIII, Henry Miller, Selma Lagerlöf, Edgar Allen Poe och August Strindberg är några av de personer vars kärleksbrev finns med i boken. Varje brev har tryckts med olika tekniker och på olika papperskvaliteter, stoppats ner i olika kuvert eller förseglats med sigillack samt slutligen limmats in i boken.

Tycker du om det du ser?
Hör av dig!