Nordnet påskyndar kundflykten

Uppdragsgivare

Nordnet

Disciplin

Kundflykten från Gammelbanken till modernare alternativ fortsätter – påhejad av Nordnets filmer Tårtan, Golfbollen och Snorkråkan som går i TV4 under hösten.

Tycker du om det du ser?
Hör av dig!