Statusförbättraren

Uppdragsgivare

Försäkringskassan

Disciplin

Vi ville hjälpa unga människor att förbättra sin ekonomiska status. För att fånga deras uppmärksamhet började vi med att förbättra någonting som ingen skulle kunna undgå att se – deras facebookstatus. Kampanjen var på shortlist i Tomorrow Awards.

Tycker du om det du ser?
Hör av dig!