Stockholm växer

Uppdragsgivare

Jernhusen

Disciplin

Mittemot Stockholms Centralstation har bygget av en ny pendeltågsstation börjat. Jernhusen har passat på att berätta om det på plats.

Tycker du om det du ser?
Hör av dig!