Synbesiktning

Uppdragsgivare

Synoptik

Disciplin

Varannan bilist som möter dig på vägen ser dåligt. Det visar statistik från 3 år av Synbesiktning. Den 22 november i år var det dags för den fjärde upplagan. Förutom gratis syntester i Synoptiks alla butiker, kunde bilförare kolla synen, samtidigt som besiktningsmannen kollade bilen.

Tycker du om det du ser?
Hör av dig!