Hemköp intar Norra Station.

Hemköp

2013

Nya Hemköp Torsplan är en matbutik med allt du kan tänka dig på hyllor och i färskvarudiskar. Ett budskap vi ville förmedla till grannarna i Vasastan både under jord (S:t Eriksplans T-bana) och ute i det fria (Eurosize och lokal lappning). Tack till fotograf Lennart Weibull för organiskt tålamod och till vår egen produktionsledare Anna Ohlsson för rätvinklig kakling.

Show all Communication