Buller om huller

Jernhusen

2012

Jernhusen fortsätter att informera på sitt egna lilla vis. Just nu jobbar byggarbetarna för fullt med att färdigställa tre nya butiksytor på Centralstationen. Planken flyttas runt och byter ordning från dag till dag för att leda resenärerna runt bygget.

Show all Communication