Synbesiktning

Synoptik

2012

Varannan bilist som möter dig på vägen ser dåligt. Det visar statistik från 3 år av Synbesiktning. Den 22 november i år var det dags för den fjärde upplagan. Förutom gratis syntester i Synoptiks alla butiker, kunde bilförare kolla synen, samtidigt som besiktningsmannen kollade bilen.

Show all Communication