Mycket glada och väldigt stolta över 5 nomineringar i Guldägget 2021!