Brottsvåg över Nordiska Kompanier

Uppdragsgivare

Nordiska Kompaniet

Disciplin

Höstens modekampanjtema på NK, Stilbrott, vill inspirera människor att utmana gamla vanor och mossiga regler för att utveckla sin personliga stil.
Temat syftar till att ta till vara på och sprida all den kunskap kring stil och god smak som finns i varuhuset.

Tycker du om det du ser?
Hör av dig!