Den kortaste vägen mellan två butiker är en rät linje

Uppdragsgivare

Clas Ohlson

Disciplin

I Jönköping ligger två Clas Ohlsonbutiker. För att göra Jönköpingsborna uppmärksamma på detta anordnade vi en tävling som gick ut på att mäta avståndet mellan butikerna. Mätmetoden var valfri men varje reklamtavla gav ett förslag på något mer eller mindre lämpligt redskap. När tävlingen var avslutad fylldes det rätta svaret i på varje enhet.

Tycker du om det du ser?
Hör av dig!