Den nya sjukförsäkringen

Uppdragsgivare

Försäkringskassan

Disciplin

Den nya sjukförsäkringen har länge stötts och blötts i medierna. Detta tog vi till vara på när vi gjorde vår första stora publika kampanj för Försäkringskassan. Löftet är att Försäkringskassan skiljer fakta från åsikter. Kampanjen är till manéret helt uppbyggd av debattartiklar och motstående argument. Kärnan i kampanjen är en sajt där alla får svar direkt på vad förändringarna innebär för ens egen situation. Övriga medier är dagspressannonser, tv, 5-serie i t-banan, webbannonser och informationsmaterial. Film och illustrationer är producerade av Psyop och webben av From Stockholm with Love.

Tycker du om det du ser?
Hör av dig!