Den tomma stolen

Uppdragsgivare

1825

Disciplin

Stiftelsen 1825 driver en icke vinstdrivande terapiverksamhet som tar emot unga vuxna mellan 18 och 25 år. De har kommit ur åldern för barn- och ungdomspsykiatri men saknar ofta ekonomiska möjligheter att betala för terapi. Behovet av insatser för ungas psykiska ohälsa är enormt och verksamheten bygger på att utbildade terapeuter bidrar som volontärer. Vårt uppdrag var att rekrytera fler.

Tycker du om det du ser?
Hör av dig!