En brottsligt bra inredning

Uppdragsgivare

Nordiska Kompaniet

Disciplin

Kampanjen vill lyfta fram NK som en självklar destination när det gäller inredning.

Höstens inredningskampanj ligger under NK:s statusmarkör Kunskap, som varit bakomliggande tema i alla NK:s höstaktiviteter. Ju kunnigare man är, desto mer kan man frångå reglerna – därför uppmuntrar kampanjen till att bryta mot några av de regler som finns kring inredning och hur man förväntas uppföra sig i möblerade rum.

Tycker du om det du ser?
Hör av dig!