Happy Commuter

Uppdragsgivare

Ramboll

Disciplin

För att stärka Rambolls attraktionskraft i ögonen på aspirerande ingenjörer och potentiella uppdragsgivare bestämde vi oss för att visa den goda kraften i ingenjörsskap. Vi utvecklade ett digitalt verktyg som adresserade en av vår tids stora frågor – luften vi andas. Happy Commuter är en teknisk innovation som i realtid för samman luftkvalitetsdata, meteorologiska data, satellitdata och trafikdata – och som översätter datan till ett luftkvalitetsindex som går att applicera hyperlokalt längs med vägrutter i Google Maps.

Den innovativa tjänsten väckte en livsviktig debatt om luftkvaliteten i svenska städer. Från att ha varit ett relativt okänt företag blev Ramboll inbjuden till tv-sofforna för att prata om hållbarhet – och såväl nationella medier som branschmedier uppmärksammade initiativet. Happy Commuter ökade Rambolls varumärkeskännedom med 430 000 personer på bara ett år. Det är en rekordökning motsvarande mer än 4% av hela svenska befolkningen.

Tycker du om det du ser?
Hör av dig!