Konst på elskåp

Uppdragsgivare

Fortum

Disciplin

Varje år kostar skadegörelse på elskåp mer än 10 miljoner kronor. Men forskning visar att om stadsmiljön tas om hand så ökar tryggheten och skadegörelsen minskar. Kunde den kreativitet som idag blir till klotter på elskåpen istället hjälpa oss minska skadegörelsen? Så föddes tävlingen ”Konst på elskåp”.

Tycker du om det du ser?
Hör av dig!