Lysande idéer

Uppdragsgivare

Fortum

Disciplin

“Lysande idéer” delades ut under Almedalsveckan och handlar om Fortums ökade satsning på energiproduktion baserad på solen. Den grafiska formen leker med solen på olika sätt och är tryckt i en färg som gör att vissa delar enbart framträder i solljus. Boken fungerar också som ett anteckningsblock.

Tycker du om det du ser?
Hör av dig!