Sälj din status för kvinnors rättigheter

Uppdragsgivare

Kvinna till kvinna

Disciplin

Vi vill hjälpa organisationen Kvinna till Kvinna att nå ut till fler. Startskottet blev den här facebookkampanjen – som spreds gratis från kvinna till kvinna. Vi vill också tacka Sticky Beat för deras insatser för att förverkliga kampanjen.

Tycker du om det du ser?
Hör av dig!