Gör din egen el

Fortum

2011

I framtiden kan du också starta elbolag. Ju mer el som kommer från sol och vind desto smartare måste elnätet bli. Så att det kan ta emot el från små lokala tillverkare, t ex dig själv, som komplement till annan eltillverkning. Eller bara automatiskt ladda din elbil och starta tvättmaskinen när det är som klokast. Det och mycket annat testar vi just nu och snart blir Norra Djurgårdsstaden världens första stadsdel som byggs med smarta elnät. Följ med i jakten på framtidens energi på fortum.se

Show all Communication