Ja, det ska bort!

Fortum

2009

I jakten på framtidens energi har Fortum ökat andelen fjärrvärme som görs av biobränslen till 87%. Planen är att fram till 2020 steg för steg fasa ut de sista procenten fossila bränslen. Det berättade vi om i dagspress och projiceringar på Värtaverkets skorsten.

Show all Communication